Förhandlingsteknik

En kraftfull affärsteknik som behövs för att skapa en situation där alla parter är vinnare.

negotiation skills

Förhandling är helt enkelt en diskussion med syftet att nå en överenskommelse, och detta är något vi alla gör hela tiden i våra dagliga liv. De mest begåvade förhandlarna inkluderar våra barn. Varje interaktion med en annan person är en potentiell förhandling. I fördelningsförhandling sker varje vinst för en part på bekostnad av den andra och vice versa. Det är ett nollsummespel, medan integrativförhandling försöker generera ytterligare värde genom förhandlingsprocessen. Detta är ofta refererat till som att ”utöka cirkeln”. De flesta förhandlingarna är en kombination av dessa två. Förtroende är viktigt, och speciellt när förhandlingarna sker mellan två parter som har en långsiktig relation.

Förhandlingsteknik är en mycket eftertraktad färdighet i näringslivet. För att lösa svåra förhandlingar måste människor vara kreativa och öppensinnade. De måste vara uppmärksamma på att olika människor ofta värderar olika resultat på olika sätt och detta bidrar till hur vi närma oss en förhandling, förbättrar kvaliteten och sannolikheten för att ett framförhandlat avtal är effektivt. Människor tycker om att få sina övertygelser bekräftade. Att sträcka sig utöver detta för att förstå andra parters synvinkel samt vara en aktiv lyssnare bidrar till att skapa förståelse. Det är viktigt att ge varandra utrymme att dela uppfattningar och tillåta varandra att ändra synpunkt under processen,utan kritik. Främst är det mycket viktigt och nyckeln till positiv förhandling att alltid kommunicera med tydlighet, vara koncist och vara respektfull.

Catalyst erbjuder flera affärsspel som fokuserar på förhandling som kräver praxis i en informationsavslappnad miljö. Deltagarna utbildas om värdet av information och hur detta förändras över tiden. Frågor kring förtroende och brytandet av förtroende. Olika sätt att samarbeta för att förbättra slutresultat. Kolla in detta urval av företagsspel med fokus på förhandlingsteknik. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles