Leadership Stories

Ett mycket tankeväckande spel om ledarskap

3 - 8 timmar
Inomhus
Konkurrenskraftig / samverkande
18 - Obegränsade

Om

Leadership Stories' är ett spel om ledarskap. Det är ett underhållande verktyg med syftet att lära sig, där deltagarna odlar sin kunskap och övar sina ledarskapsförmåga genom att övervinna flera affärsutmaningar, kallade Leadership Stories. De måste göra denna inlärningsresa tillsammans med en spelkaraktär som tilldelats dem i början av spelet. Deras mål är att fatta det bästa beslutet i varje berättelse och få poäng. De kan ha denna resa tillsammans med Valerio den "modiga", Clementine den "milda och barmhärtiga", Alessandro "människans försvarare", Dima "folkets kraft", Pierre "klippan" eller Carla den "starka och mäktiga. Den "brådskande vändningen", "omsättningsmardrömmen", "Babels torn" och "förändringens vind" är bara några av de 12 tillgängliga ledarskapsutmaningarna som deltagarna kommer att behöva möta som ledare under spelet. De måste tänka på varje berättelse separat, visualisera sammanhanget, läsa både raderna och bakom linjerna, använda sin erfarenhet för att väga för och nackdelar och vidta de mest lämpliga åtgärderna. "I ledarskapsberättelser uppstår affärsutmaningar efter varandra, viktiga frågor behöver brådskande och korrekt hantering och människor tittar på dig och hoppas på det bästa ... Klockan tickar! Är du redo att spela?'

Inlärningsresultat

Genom att experimentera i olika realistiska arbetsplatsutmaningar får deltagarna möjlighet att bli medvetna om sin stil och dess inverkan på teamets klimat och resultat. De kommer att kunna identifiera vikten av att använda olika metoder för att inspirera, engagera och motivera sina medarbetare. Deltagarna kommer också att utveckla förmågan att välja rätt tillvägagångssätt enligt en given situation och identifiera områden att förbättra eller vidareutveckla. "Leadership Stories" är ett spel som gäller för alla i affärsmiljön som har eller vill förvärva en ledarposition. Dessutom, genom de involverade diskussionerna och den mycket interaktiva mekanismen i spelet, kommer deltagarna att få en "bättre uppfattning" om sin nuvarande nivå och ges möjligheter att utöva färdigheter som kommunikation, samarbete, aktivt lyssnande, övertalning och konsultation.

Related Testimonial

Leadership Stories förbättrade samarbetet och kommunikation inom teamet. Det gav ett utmärkt tillfälle att diskutera och fördjupa sig i vikten av att välja rätt stil och tillvägagångssätt för varje unik situation. Det var en dynamisk kombination av energi och humor som främjade en positiv atmosfär och lärande.

Katerina Xiraki
Head of Legal & HR, SRS Group of Companies

Contact Us