River Runner

Lagen utforskar ledarskap, planering och kundservice som leder till en "white water" flodexpedition.

2 - 3 timmar
Inomhus
Konkurrenskraftig
20 - Obegränsade

Om

I detta högenergiska, inomhus affärsspel får varje lag rollen av ett flottningsföretag som leder en lyckat 'första resa" ner för en av världens största floder. Lagen inleder med planering, inlärning och utvecklar en strategi. Sedan går de ombord på en 15 dagars expedition (max tid) nedför floden med syfte att tjäna 'må bra faktorer' och mat ort genom att utföra olika utmaningar. Fullstora flottar, paddlar och all slags riktig expeditionsutrustning skapar en imponerande bakgrund till spelet, medan spektakulära videofilmer ger en verklig smak för spänningen i denna sporten. Laget som avslutar med den högsta nettovinsten vinner spelet.Inlärningsresultat

Att förbereda en flodexpedition och fullfölja den för framgångsrikt slutförande innebär en noggrann avvägning av forskning, kundtillfredsställelse, säkerhet och vinst - nycklarna för en lyckad prestation. Under planeringsstadiet och utförandet är lagen försedda med mer information än en person kan hantera på egen hand så effektiv informationshantering är avgörande för att skapa den bästa lösningen för kunderna. Deltagarna behöver också balansera budgeten för att säkerställa att den bästa kundupplevelsen levereras samtidigt som den är lönsam. Som med alla målinriktade aktiviteter är frestelsen att offra noggrann planering till förmån för att skynda på med jobbet något som ofta visar sig vara för lockande för att motstå. Möjligheterna för granskning och relevant inkörning är enormt.I denna energiska affärssimulering var alla 10 personer i varje team fullt engagerade på att utföra olika funktioner medan de arbetade mot det gemensamma målet. Trots att det var inomhus, var en otroligt realistisk upplevelse!

Microsoft

Request a Quote