Excellens

Identifiera behov som behöver utvecklas, designa strategier, skapa förbättringar och implementera dessa.

excellence

Excellens innefattar att identifiera aspekter av dig själv eller ditt team som behöver utvecklas, utforma strategier för att skapa förbättringar och sedan integrera relaterade åtgärder i praktiken. Det är alltför lätt att stanna i en egen komfortzon och hålla sig till rutinuppgifter i stället för att våga ta risker. Detta beteende kan stå i vägen för excellens och utforskandet av personlig utveckling och teamutveckling. Många högpresterande besitter detta beteende som ett sätt att tvångsmässigt skydda sin image, att enbart ta sig an det de gör bäst istället för att utmana sig själva att växa.

Att kunna acceptera nya inlärnings upplevelser som orsakar oro eller väcker känslor av inkompetens är ett primärt steg mot utveckling och leder mot fortsatt excellens. Att vara ödmjuk, vara medveten om svagheter och vända sig till andra för stöd, är en viktig process i att släppa status quo och anta nya utmaningar. Att ha en långsiktig helhetssyn ger också utrymme för att snubbla lite, längs vägen till framgång.

Trots att ledare mottar beröm för innovation och personlig utveckling ibland personal, är detta ofta bara en fasad. Organisationer och ledare kan uppmuntra excellens genom att belöna individer och grupper för utvecklingen av nya innovativa handlingsstrategier där det finns utrymme för både tillväxt och mindre bakslag längs vägen. Catalyst har ett vasst utbud av teamprogram som utmanar individer att stiga utanför deras komfortzon. Utmaningar som att lära sig spela i en orkester på mindre än 2 timmar kan bli en viktig metafor för åtagande av kvalitet och personlig utveckling. Ta en titt på urvalet av teambyggande program med fokus på kvalitet. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles