Strategiskt tänkande

Identifiera och utnyttja möjligheter som leder till konkurrensfördelar.

strategic thinkingStrategiskt tänkande innebär att skapa sig en uppfattning om- och att genomföra unika verksamhetsprocesser och samtidigt utnyttja möjligheter som leder till konkurrensfördelar. Strategiska tänkare är framåttänkare, som är flexibla när det gäller trender. De är risktagare som identifierar och utnyttjar möjligheter. De har förmågan att fördela sin uppmärksamhet mellan dagliga operativa frågor och långsiktiga strategiska initiativ. De är intresserade av vad som sker på alla nivåer i verksamheten och företagsklimatet i helhet, de söker kunskap och arbetar aktivt på att förbättra sin kompetens.

I det nuvarande; kontinuerligt föränderliga, mycket konkurrenskraftiga företagsklimatet, uppmuntrar många organisationer samarbete och strategiskt tänkande bland ledare. Strategiskt tänkande inom ett team skapar proaktiv diskussion och erbjuder flera perspektiv på komplexa frågor vilket skapar bättre effektanalys av beslut och hur dessa fungerar långsiktigt. Ledare med kollektivt, kreativt tänkande kan skapa en innovationskultur som gör det möjligt för individer att uppnå mål med större framgång. Här är ett urval av teambyggande aktiviteter och affärs-spel som understryker och uppmuntrar strategiskt tänkande. Behöver du hjälp med att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles