The Infinite Loop - Online

Det ultimata teambyggande spelet för fjärrlag

1 - 1.5 timmar
Inomhus
Konkurrenskraftig / samverkande
4 - Obegränsade

Om

Ett team av hackare kallas till ett speciellt, hemligt uppdrag. Deras uppdrag är att rädda en ung man som av misstag fängslats i ett rymdskepp. För att rädda den unge manen måste teamet ta sig igenom en rad dörrar som är låsta med pussel. Varje team samarbetar i mindre grupper i videokonferenser. För varje gåta kommer en gruppmedlem att se rymdskeppsdörren, de andra 3 kommer att lösa gåtan som hjälper dem att låsa upp dörren. Den gruppmedlem som ser rymdskeppsdörren måste tydligt kommunicera vad de ser till de andra gruppmedlemmarna. Gruppmedlemmarna med gåtan måste aktivt lyssna och ställa rätt frågor för att teamet ska kunna lösa varje problem tillsammans. När en dörr öppnas går laget vidare till nästa nivå tills de slutligen räddar mannen. Tävlingsfebern stiger när lagen tar en titt på huvudskärmen som visar allas poäng och uppmuntrar dem att fortsätta sammarbeta.

Inlärningsresultat

Infinite Loop online har utformats speciellt för att utveckla teamdynamik i fjärrteam. Den bygger på samarbete och kommunikation i realtid. Ju mer exakt spelaren med den visuella informationen är på att beskriva problemet, desto snabbare lagkamraterna med den skriftliga informationen hittar lösningen. Infinite Loop har en stark inlärningskurva. Allteftersom spelet fortskrider förbättrar lagen sin kommunikation och samarbetes problemlösning. De lär sig om varje individ i gruppen och hur de kan arbeta mer effektivt som ett team. Infinite Loop är ett mångsidigt och kraftfullt verktyg för debriefing av komplexa frågor som påverkar moderna företag som arbetar med fjärrteam och använder flexibla metoder.

remote team building

Remote Team Activity

This activity has been designed for people who work remotely. Your team may be working from home, in different regional office locations or in different countries! Love the theme but want a face to face or hybrid solution? Get in touch to find out how we can customise this experience for your team.

Contact Us