Samarbete

Arbeta tillsammans för att generera idéer och lösa komplexa problem med en gemensam vision.

Samarbete är en process där man arbetar tillsammans för att generera idéer och lösa problem med en gemensam vision. I en självständig organisation, är samarbete nyckeln till kreativt tänkande. Samarbete är viktigt för att lösa komplexa problem med bästa utkomst. För att samarbete ska vara framgångsrikt är det absolut att identifiera när och hur man samarbetar. Detta kommer med praktik likt förmågan att välja rätt person att samarbeta med. Detta kräver förståelse och uppskattning av andras expertis, kompetens och karaktär. Forskning visar att samarbetet är mest framgångsrikt när personer med en rad arbetsstilar, olika värden, liksom olika kultur, utbildning och arbetsbakgrunder. Dessa människor genererar verkligen annorlunda tänkande och som ett resultat behandlas problem på ett mångfacetterat sätt. För att samarbete på hög nivå ska vara effektivt är förtroende och ömsesidig respekt absolut nödvändigt.


Teambyggande aktiviteter skapar en lämplig miljö för människor att lära sig att samarbeta. Experimentella utbildningsspel simulera samarbetsscenarior där alla medlemmar i ett team ombes bidra i en rolig och avslappnad situation. Som resultat av detta reflekterar deltagarna över teambygge-erfarenheter då de finner sig i ett samarbetsprojekt på arbetsplatsen. Här är ett urval av program specifikt valda tack vare dess fokus på samverkan. Hittar det du letar efter? Hör av dig, vi erbjuder gärna ett specialdesignat teambyggningsprogram anpassat till ditt teams specifika behov.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles