Knowing Me Knowing You - Work Styles

Förstå och uppskatta din egen och andras arbetsstil.

1 - 2 timmar
Inomhus och utomhus
Samverkande
12 - Obegränsade

Om

Work Styles börjar med att deltagarna funderar över sitt egna arbetssätt och antecknar sina preferenser i relation till ämnen som kommer diskuteras. Efter detta lär de känna de andra deltagarna genom nätverkande i rummet och tar reda på hur de andra deltagarnas stil matchar deras egna stil. Målet med spelet är att hitta så många deltagare som matchar din stil som möjligt. När alla i gruppen är fulla av energi är det dags att forma mindre grupper med deltagare som har liknande arbetssätt.

Grupperna diskuterar och definierar egenskaperna av de arbetsstilar de uppskattar. Efter detta utför de en teamaktivitet och sen bildar de team med deltagare med så många olika arbetsstilar som möjligt och utför en aktivitet likt den första aktiviteten. En gruppledare startar sedan en gruppdiskussion som utforska varför det är produktivt att ha människor med olika arbetssätt inom ett team, men också varför det kan vara negativt om det inte finns förståelse för de olika sätten vi arbetar.


Inlärningsresultat

Forskning visar att de mest effektiva teamen består av personer med olika arbetsstilar. Men dessa skillnader kan leda till konflikt om de inte uppskattas. Om förståelsen finns och uppskattas kan det leda till effektivare innovation och idéer.

Knowing Me Knowing You - Work Styles är en teambyggande aktivitet som har utformats särskilt för att hjälpa deltagarna att förstå varandra, och uppskattar hur både de med liknande och olika arbetsstilar kan vara viktiga bidra till produktiviteten inom teamet. Det ger deltagarna möjlighet att utforska vilket arbetssätt som passar dem bäst.Contact Us