Popular Face to Face Team Building Activities

Med mindre begränsningar är det spännande att vi kan komma samman igen i samma utrymme för att delta i live-evenemang och aktiviteter tillsammans. Naturligtvis är det inte exakt som det var. Vi måste komma ihåg fysisk distans och bästa hygienvanor.

Detta betyder inte att vi inte kan ha kul tillsammans! Vi är sociala varelser. Att ansluta face-to-face är en del av att vara mänsklig. Kommunikation face-to-face ger icke-verbala meddelanden inklusive gester, ögonkontakt, beröring och kroppsrörelser. Kroppsspråket är avgörande för entydig kunskapsdelning och lagsamarbete särskilt i mångkulturella team.

Vi på Catalyst har satt ihop en mängd olika program där trots att du är på samma plats kan du fortfarande delta medan du håller rekommenderat avstånd från dina kollegor. I dessa aktiviteter undviker vi spelmaterial och allmosor som behöver delas mellan deltagarna. Och vi undviker aktiviteter där du inte kan socialt distansera!

Fira och förnya kontakter med teamet face-to-face med dessa fantastiska teamutvecklingsaktiviteter.

Letar du efter något annat? Kolla in våra Team Building Aktivitetssökfunktion

Behöver du hjälp med att bestämma dig?

Låt oss skapa något specifikt för ditt team så att vi kan möta dina önskade resultat.

Hör av dig