CSI La Hacienda - Remote

En mystisk 3D whodunnit

1 - 1.5 timmar
Inomhus
Konkurrenskraftig / samverkande
4 - Obegränsade

Om

Teamen försöker lösa mysteriet om den döda Enrique Gonzalez på hans Hacienda. Med hjälp av en webbaserad 3D Virtual Touring Platform utforskar teamen Hacienda och letar efter ledtrådar. Spel-appen ställer lag inför gåtor och utmaningar. Teamen matar in sina svar i spel-appen. Deras lösningar låser upp tips som kommer att hjälpa dem att lösa mysteriet. När de rör sig genom varje rum i 3D Hacienda, hittar de objekt som också kommer att hjälpa dem i deras strävan. Allt eftersom deras resa utvecklas, använder teamen deduktiva resonemang och team konsensus för att eliminera misstänkta. Teamet som exakt svarar på gåtorna och utmanar snabbast kommer att upptäcka sanningen och slutligen krönas till vinnare.

Inlärningsresultat

Deltagarna i 3D Hacienda använder angelägna observationer för att få information. Med hjälp av effektiv kommunikation förmedlar de sina resultat till teamet. Kritiskt tänkande och reflektion kommer att hjälpa teamen att analysera och tolka fakta. För att komma överens måste teamen använda deduktiva resonemang och debatt när de hanterar individuella tolkningar och motstridiga åsikter. Under tidspressen kommer de team som löser mysteriet att vara de som använder olika tänkande i samarbete beslutsfattande. Detta spel utmaningar och utvecklar team förtroende och enighet.

Contact Us