Chain Reaction Lifesize

Skapa en kaskadserie av enheter i full storlek.

2 - 8 timmar
Inomhus och utomhus
Samverkande
10 - Obegränsade

Om

I Chain Reaction Life Size arbetar teamen tillsammans för att skapa en komplex apparat. Varje lag skapar en enhet som utför en enkel uppgift och länkar denna till nästa lags enhet för att producera en dominoeffekt där aktiveringen av en enhet utlöser nästa enhet, i sekvens. Teamen måste testa och omarbeta sina enheter för att säkerställa att det kommer att fungera på rätt sätt.

De samarbetar sedan med nästa team för att försäkra att det är ett perfekt flöde mellan deras maskin och nästa maskin. I slutändan kommer alla enheter flöda i följd och skapa en komplett kaskadserie av ”orsak och verkan”. När de är färdiga, sätter det första laget igång sin Chain Reaction, vilket i sin tur utlöser nästa lags skapelse, och så fortsätter det tills en gigantisk Chain Reaction har tagit plats runt i rummet. Ungefär som en Rube Goldberg maskin konstruerad med avsikten att utföra en enkel uppgift på ett indirekt och över-komplicerat sätt. Finalen utlöser en underbart enkel, men otroligt fantastisk sluthandling.


Inlärningsresultat

Chain Reaction emulerar ett riktigt projekt då lagen begränsas av tid och resurser. Gruppdynamik och personalförvaltning sätts på prov i planeringsfasen eftersom utformningen är uppdelad i små segment som kräver både mänskliga och materiella resurser som sedan ska delas upp i mindre arbetsgrupper.

Med hjälp av problemlösning, kreativitet och kommunikationsförmåga måste teamen samarbeta effektivt i konstruktionsfasen för att skapa ett realistiskt scenario. Utbyggnaden och testfaserna kräver samordning, inte bara mellan lagen men mellan olika tekniska färdigheter och strategier för projektledning. Chain Reaction förvandlar tänkande, motiverar excellens och försäkrar att alla är engagerade.

Vad kan jag säga - detta är verkligen en fantastisk teambyggande aktivitet. Jag vet att jag kan prata för oss alla när jag säger att det var den bästa teambyggande aktiviteten som vi någonsin har deltagit i. Vad vi uppnått, i skala och kreativitet, överträffade våra förväntningar.

Standard Chartered Bank

Request a Quote