Motivation

Motivation- när rätt känslor, energi, underhållning och passion skapas.

motivate your team

Motivation-när rätt känsla, energi, underhållning och passion skapas, så att människor kan mobiliseras för att överlämna hjärta och själ. Passion utvecklar ändamålet i andra. För att bli passionerade gällande ändamål, behöver människor känna. Snabbhet, flexibilitet och innovation är alla förutsättningar i affärsvärlden idag och personal måste motiveras att vara fokuserad. Skickliga ledare är nyckeln att motivera individer mot ett gemensamt mål. Ledare kan fungera som viktiga påverkare om de har övertygande personligheter och flera anslutningar. Motivation är smittsamt. Motiverande nyckelpersoner kan påverka en hel grupp, och när övertygelse och energier blir kritiska i en samling av människor som är fokuserade, kan fundamental förändring ske snabbt. Synlighet utanför gruppen är en annan form av erkännande. Gör alla gruppmedlemmar synliga, ansvarstagande och gör så att de känner sig belönade så mycket som möjligt. Se till att lagen inte fokuserar på negativt beteende utan istället positiva beteenden. Sammankoppla människor.

Flera teamövningar gällande nätverkande i Catalyst portföljen fokuserar på att människor umgås och lär känna varandra på ett personligt plan. Vi är alla känslomässiga varelser och detta gör att ledare kan driva målmedvetenhet i andra; genom att fånga människors känslor. Känslor är i huvudsak hur människor ger av sig själva så inspirera individer att anamma verksamhetens ändamål, mission och värderingar och skapa utrymme för egen personliga utveckling och prestation. Sådan uppfyllelse kommer från att skapa en kombination av känslor att vi bidrar något värdefullt och att det uppskattats. Detta måste vara en kollektiv upplevelse i gruppen. Som människor måste vi alla tillhöra. Tillhörighet uppstår när vi är omgivna av dem som känner likadant om saker, bryr sig på samma sätt som vi gör och bemöter livet med ett liknande värderingar. Om alla människor i ett team känner tillhörighet, då motiveras de.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles