Belöna ditt team

Värdesätt dina anställda och visa uppskattning. Fira det framgångsrika slutförandet av ett projekt!

rewarding a team

För ett växande antal organisationer är införingen av ersättningssystem som belönar anställda, för ett framgångsrikt teamarbete, grunden för synergi med deras målsträvan. Men ekonomiska belöningar är inte det enda alternativet för teambelöningar. Forskning tyder på att huvudmotivationen för anställda att prestera är positivt erkännande av arbetet. Personal formar större samhörighet med ledare som erkänner deras hårda arbete och inte bara erbjuder feedback när de har gjort något fel! Genom att skapa dig en förståelse om vad som motiverar individerna i ditt team kan du införa ett system som verkligen kommer att göra så att varje teammedlem känner sig värderad och uppskattad. Oavsett om din belöningsbudget är stor eller liten, kan lite kreativt tänkande gå långt. Exempel på konkreta belöningar som skulle kunna uppnås snabbt och enkelt med minimal budget omfattar, tackkort, en kupong, en extra lång lunchrast eller möjligheten att sluta tidigare någon dag.

Roliga och engagerande, teambyggande aktiviteter som uppmärksammar samverkan och laganda är beprövade populära belöningar och mer än så skapar de minnen med värdefull teaminlärning som kan fortsätta utvecklas i framtiden. Teambyggande aktiviteter och off-site händelser som belöningar bör vara meningsfulla och genomtänkta.

Catalyst har 30 års erfarenhet med att utveckla och skräddarsy unika aktiviteter för teambelöningar. Här är några av de populäraste teambelöningsalternativen enligt våra återkommande kunder. Har du något annat i åtanke? Om du delar med dig av dina behov och idéer kan vi utveckla rätt belöningslösning för just ditt team. Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles