Engagemang

Att ha en känsla av mening, syfte och tillhörighet för att driva på agerande mot ett uppdrag eller mål.

Att engagera sig är att acceptera det som finns i hjärta och sinne hos en individ, så att de är beredda att slå ner hinder i deras strävan att fullfölja ett uppdrag, en vision och upprätthålla en organisations värden. Individer som utvecklar en känsla av mening, syfte och behörighet är grundläggande för medarbetarengagemang och medarbetarnas engagemang har direkt påverkan på affärsresultat.

Personalen är verkligen engagerade när de har delegerats ansvar som de äger och förstår – De vet vilken plats de har i helhetsbilden. De känner sig betrodda och ansvariga utan att mikro-förvaltas. De känner sig flexibla både personligen och intellektuellt. De vet var de befinner sig i laget - de kan be om hjälp och fira framgångar. De firas ofta och som resultat fortsätter de att öka sina personliga färdigheter. Denna nivå av engagemang möjliggör full utväxling av resurser och egenskaper och resulterar därför i tillväxt.

Teambyggande aktiviteter spelar en multifunktionell roll i att förstärka medarbetarengagemang. Roliga teambyggande aktiviteter och borta-dagar för personalen är bra sätt att belöna ett team på. Teamrelationer och nätverkningsövningar ökar medarbetarengagemang genom utvecklingn av uppskattning för andra och en känsla av samhörighet. Ta en titt på våra populäraste teambyggande program som fokuserar på engagemang, eller hör av dig för att diskutera ett program, specifikt utformat efter ditt teams behov.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles