CSI

Teamen samarbetar för att lösa ett mysteriskt brott.

2 - 3 timmar
Inomhus och utomhus
Konkurrenskraftig / samverkande
12 - 300

Om

Crime Solvers International (CSI) teamen får rollerna som detektiver som måste lösa ett komplex brott. Ett realistiskt brottscenario framställs för detektiv-teamen och de bombarderas med en stor mängd information, som levereras på många olika sätt. inspelade nödsamtal, brottsplats videor, filmade intervjuer med misstänkta, fotografier, obduktionsrapporter, avskrifter, teknisk bevisning med mera och alla har som uppgift att förvirra och vilseleda detektiverna. Deras uppgift är att sålla genom informationen och med detta, lösa brottet.

Inlärningsresultat

Detta roliga affärssimuleringsspel kräver gruppsamarbete för framgångsrik problemlösning. Deltagarna utvecklar färdigheter i att prioritera information, kritiskt analysera och effektivt diskutera eventuella iakttagelser och kollektivt dra slutsatser och etablera faktum. Temat är fängslande och realistiskt, och uppmuntrar fullt deltagande från alla. Realistiska krav införs på vägen och gör atmosfären än mer lik en riktig brottsutredning där behovet för effektiv kommunikation och tidsplanering är kritiskt.

Related Testimonial

Crime Solvers International var originellt, minnesvärt och lika underhållande. Vi uppskattar också Catalyst för att de lyckats ackommodera de olika karaktärerna i vår grupp, samtidigt som de involverade och gjorde så att alla kände sig som en del av teamet..

Mihaela Ionita
Xerox Romania

Request a Quote