Impact

Vidta åtgärder för en hållbar framtid, tillsammans med ditt team

1 - 2 timmar
Inomhus och utomhus
Samverkande
4 - Obegränsade

Om

IMPACT är en appbaserad teambuilding-aktivitet som kan spelas av lag som är ansikte mot ansikte, arbetar på distans eller via en hybridsituation på flera olika platser. Med fokus på välgörenhet lämnar Impact verkligen spår i världen eftersom det direkt påverkar FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Det är en mycket engagerande teambuilding aktivitet som är utformad för att erbjuda en förståelse för planerna på hur vi kan uppnå en bättre framtid. Deltagarna informeras först om målen för hållbar utveckling och sedan får de en surfplatta för att börja skapa faktiska effekter. Team klättrar igenom nivåerna då de slutför en rad utmaningar, var och en relaterad till målen för hållbar utveckling (Ingen fattigdom, noll hunger, klimatåtgärder etc.). Det finns mentala, fysiska och aktiva uppgifter och flera svårighetsgrader. Appen vägleder team genom uppgifterna när de ger sig in i att försöka få poäng och klättra upp på topplistan, samtidigt som de blir medvetna om målen för hållbar utveckling och skapar en mer hållbar framtid för alla.

Inlärningsresultat

Teammedlemmar arbetar tillsammans för att förstå spelet och utveckla en flexibel teamstrategi. De lär sig att innovativt tänkande och effektiva kommunikationsfärdigheter kommer att hjälpa dem att ta sig upp på topplistan. Att lära från andras förmågor och uppmuntra att dela idéer hjälper dem att framgångsrikt slutföra utmaningar. Förtroende börjar byggas upp när team lär sig att uppskatta mångfalden i varandras styrkor och arbeta mot ett större gemensamt mål: att göra världen till en bättre plats.


IMPACT är mycket underhållande! Lagen avslutar aktiviteten glada och som en enhet. Viktigast av allt är att deltagarna har lärt sig om målen för hållbar utveckling och hur de kan förbättra sin livsstil för att skapa en bättre framtid för alla.

Företagets sociala ansvarstagande

I den här aktiviteten kan ditt team påverka världen genom den givande organisationen B1G1. B1G1 har tre SDG-paket: Active Economy, Beautiful Society, Clean Earth, som tillsammans täcker var och en av de 17 målen för hållbar utveckling. Under aktiviteten görs donationer som säkerställer att orsakerna påverkas och deltagarna skapar en mer hållbar framtid.

together apartDistans - Hybrid - Multilokalisering

Den här aktiviteten har utformats för personliga, distans, hybrid och multilokaliserade team. Om ditt team arbetar hemifrån, på olika regionala kontor eller i olika länder, fråga oss om distans- eller hybridversionen av denna aktivitet. Hör av dig för information om hur vi kan anpassa den här upplevelsen specifikt för ditt team

Contact Us