Konflikthantering

Hälsosam konflikt kan stödja en innovationskultur. Tydliga regler angående kommunikation försäkrar positivitet.

conflict management

Konflikthantering är en process av att balansera de positiva aspekter som kan tillkomma genom konflikt och samtidigt minska de negativa effekterna som kan uppstå som resultat av konflikten. Förekomsten av konflikter är kraftigt reducerade med tydliga, väl kommunicerade och överenskomna regler för deltagande. Detta ger de anställda en positiv grund att arbeta utifrån speciellt när medarbetare är under press, trötta eller stressade.

Det har hävdats att ett effektivt team är en kombination av individer med olika arbetsstilar. Dessa individer kommer naturligtvis att bidra med skilda synvinklar och därför kan detta leda till konflikt. Men, när dessa skillnader hanteras på expertnivå med ömsesidigt accepterade spelregler, kan konflikt skapa en inkörningsmiljö. Detta kan leda till positiva resultat som innovation, förändring i procedur och genomförandet av idéer.

Den negativa sidan av detta kan vara en laglös miljö utan en ömsesidigt accepterad kulturregelbok som kan leda till att människor känner att deras idéer blir avfärdade eller att de blir tilltalade på ett kränkande sätt med personligt och hotfullt språk. Ofta kan undergrupper bildas och en krigsliknande miljö uppstå. Övertid kan detta att leda till silomentalitet och stagnation på grund av konflikt- och skuldrädsla.

Specifik, upplevelsebaserad inlärning för teambyggning kan simulera en spelmiljö av ohälsosam konflikt. Spelifiering ger en säker miljö att analysera reglerna för engagemang och konflikthantering i. Välutformade och levererade spel erbjuder en insikt angående konfliktvärdet, något som uppmuntras som ett ramverk i utvecklingen av en innovationskultur. Dessutom erbjuder observationen av ett sådant program, insiktsfulla företagsledare tillfälle att begrunda de bakomliggande orsakerna till ohälsosam konflikt eller brist på konflikter och omvärdera företagskulturen.

Här är ett urval av Catalysts populäraste teambyggande program som fokuserar på konflikthantering. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles