Breakthrough

Utforska gruppdynamiken med hjälp av en rad av problemlösningsutmaningar

1 - 4 hours
Indoors and Outdoors
Competitive / Collaborative
10 - Unlimited

About

I Breakthrough måste teamen fullfölja en serie av aktiva utmaningar inom en snål tidsram och med specifika resurser. Teamen börjar med att utvärdera de tillgängliga resurserna, sätta upp realistiska mål och enas om hur dessa ska uppnås. De tilldelade tidsluckorna är precis ”lagom” för att slutföra varje utmaning, så teamen känner trycket men förblir motiverade av deras framgång. Teamen uppmuntras att se över sin prestation och ta med sig de det lärt till nästa utmaning. Efter att ha avslutat sin resa är gruppen återförenad för den slutliga utmaningen vilken antingen är byggd på konkurrens eller samarbete, så att alla är en vinnare!

Learning Outcomes

Problemlösningsutmaningarna i Breakthrough är alla noggrant utformade för att undersöka kommunikation och belysa olika aspekter av lagarbete. På kort tid lär sig teamen grunderna av gruppdynamik. Individerna kommer till att uppskatta hur deras egen personliga stil kan påverka deras teams framgång. De inser också styrkan i andra. Vid behov kan Breakthrough skräddarsys för att vara en plattform för grupp profilering tekniker som Belbin eller Myers-Briggs. Breakthrough är professionellt presenterat i ett meny-format som kan skräddarsys för att passa en specifik plats, deltagarnummer och specifika affärsfrågor.

Request a Quote