Rags To Riches

Skapa en gigantisk logotyp från begagnande kläder

1 - 3 timmar
Inomhus och utomhus
Samverkande
20 - Obegränsade

Om

Rags to Riches är en "må-bra" teambyggande aktivitet som ger deltagarna en engagerande plattform för att 'ge tillbaka', samtidigt som oönskade objekt återvinns. Efter att ha identifierat en nationell välgörenhet eller lokal samhälles-välgörenhet som kommer att gynnas av aktiviteten kommer vi att hjälpa er att organisera insamlingen av kläder och andra återvinningsbara objekt från deltagarna.

Under aktiviteten deltar lagen i en dynamisk nätverks -och kommunikationsutmaning för att återskapa en gigantisk version av er logotyp i förutbestämda, markerade områden med hjälp av alla de donerade föremålen. Detta erbjuder det perfekta fototillfället som final när alla firar den kollektiva kreativiteten. Vi arrangerar sedan leverans av alla varor till din valda välgörenhetsorganisation.


Inlärningsresultat

Framgång under Rags to Riches kräver individuellt ansvar för hur deltagarnas individuella roller påverkar den övergripande visionen. Ur ett organisatoriskt perspektiv bidrar detta till en rolig övning som bryter ner silo mentalitet och fastställer kooperativa värderingar. Ur ett beteendeperspektiv kan Rags to Riches användas för att förstärka affärs metaforer som belyser hur en liten förändring i personliga vanor kan ha en enorm kumulativ effekt. Under programmet påminns deltagarna om den inverkan som klädindustrin har på miljön, hur mycket vatten som krävs för att göra en bomullsskjorta och framför allt en påminnelse om att 95% av textilier kan återvinnas!


Related Testimonial

Rags To Riches är en enormt trevlig aktivitet som uppmuntrade deltagarna att nätverka medan de kände sig fantastiska och deltog i välgörenhet. Win! Win!

World Event Organisation

Contact Us