Processförbättringar

Metod för att identifiera, analysera och utöka en process för att förbättra effektiviteten.

Effektivitet definierar i vilken utsträckning en process presterar i förhållande till dess fulla potential. Processförbättring består av en metod som identifierar, analyserar och sedan förbättra processer för att förbättra effektivitet, kostnader och kvalitet av en produkt eller tjänst. Detta resulterar oftast i modifieringen av uppdrag och processer och /eller tillägg av ytterligare processer för att öka effektiviteten.

Efter år av tjänst har anställda en tendens att hålla fast vid processer oavsett om de har en insikt i den möjliga nödvändigheten för förändring eller ej. Acceptans från personal i de tidiga skedena av processförbättring kan bidra till en smidigare övergång. Upplevelsebaserade affärsspel och teambyggande aktiviteter bidrar med ett positivt sätt att erbjuda insikt i hur förändring i förfaringssätt kan leda till ökad effektivitet.

Catalysts teambyggande produkt; Need 4 Speed, kräver att var team konstruerar minibilar från en delar, upprepade gånger, för att förbättra sin tid och noggrannhet är en rolig och engagerande övning som betonar fördelarna av processförbättring. teamen tävlar mot varandra, och poängen delas öppet på en ledartavla vilket skapar konkurrensen och ökar glöden och insikten i behov av förändring. En genomsnittlig poäng för alla teamen uppmuntrar till samarbete när det gäller utbytandet av praktiska kunskaper, kompetensöverföring och ökandet av effektivitet. Forskning bevisar den positiva effekten av spelifiering och överföringen av detta tillbaka till arbetsplatsen där detta resulterar i positivare acceptans av förändring och engagemang i önskad processförbättring. Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på processförbättringar. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles