Team Assessment Tool

Team Assessment Tool

Demokratiskt självbedömningsverktyg för reflektion efter aktiviteten

Använda vår unika specialbyggda app, Verktyg för teamutvärdering och med hjälp av våra professionellt utbildade facilitatorer utvärderar och beslutar team om åtgärder för att förbättra sina prestationer. En anpassad debrief med teambedömningsverktyget ger varaktiga resultat och kvantifierbar avkastning till ditt teambuilding-evenemang, främjar teamsammanhållning, individuell personlig tillväxt, kompetensutveckling och därmed driver prestanda.

Delta

Kan användas för att debriefa alla teambuilding-aktiviteter. Individer får tillgång till det webbaserade verktyget på sina telefoner eller surfplattor.

Utvärdera

Individer reflekterar över sitt teams prestanda för att betygsätta och kommentera en serie uttalanden. En grafisk representation av de övergripande svaren genereras.

Åtagande

Individer röstar om vilka förbättringar som ska tas vidare. Att prioritera åtgärder tillsammans ger alla en verklig insats för att göra förändring!

Upprepa

Teamen har dokumenterade bevis på de åtgärder som man kommit överens om för att förbättra sina resultat. Team kan mäta prestationen antingen på jobbet eller på nästa teambuilding-dag.


Titta på detta utbud av program som är väl lämpade för en skräddarsydd guidad självbedömning med

vårt teambedömningsverktyg och en av våra välutbildade evenemangsdirektörer.

Behöver du hjälp med att bestämma dig?

Hör av dig